Blog

Bušido školica sporta

Dynamic u saradnji sa školicom Bushido Kids u protekle tri godine kontinuirano radi na edukaciji i pravilnom razvoju dece.

Polaznici imaju između tri i deset godina

Od treće do šeste godine deca razvijaju karakteristike kretanja i to se ogleda kroz razvoj koordinacije i uspostavljanje viših ciljeva kretanja. Period od sedme do desete godine karakterističan je kao period u kojem je najkorisnije podsticati razvoj motoričkih veština. 

Zašto su značajne vežbe koordinacije?

Koordinacija predstavlja motoričku inteligenciju koja se odlikuje brzim i preciznim rešavanjem motoričkih problema. Najbolji period za razvoj motoričkih aktivnosti je period od treće do jedanaeste godine. Upravo zbog toga smo odlučili da naši stručnjaci rade sa decom tog uzrasta, kako bi stekli široku bazu koordincijskih sposobnosti koje će im kasnije pomoći da lakše i brže savladaju složene motoričke kretnje izabranog sporta.  

Kako izgleda trening?

Preuzeli smo osnovne elemente iz gimnastike, atletike, borilačkih veština i sportova sa loptom – fudbala, košarke, rukometa, ritmike, plesa i spojili ih u više igara kroz koje će deca razviti motoriku i koordinaciju.
Trening podrazumeva  jednostavne elementarne igre inspirisane bazičnim sportovima, vežbe sa loptom i primenu elementarnih oblika kretanja: kotrljanja, puzanja i poligona. 

Tri časa u sali pa jedan čas na bazenu

Školica podrazumeva tri časa nedeljno u našem fitnes studiju i jedan čas plivanja u AquaJoy zoni. Časovi u sali su usmereni na razvoj motorike i koordinacije, dok čas na bazenu obuhvata korektivnu gimnastiku – vežbe jačanja, istezanja i korektivne vežbe. 

Prepoznavanje talenta

Školica sporta Bushido Kids pored unapređenja sportsko-pedagoškog rada uporedo radi i na poboljšavanju i optimizaciji upravljanja trenažnim procesom. Tokom prošle godine započeli su i testiranja motoričkih sposobnosti po novoj metodologiji rada preporučenoj od Komisije za razvoj sporta i Saveta Evrope.
Značaj testiranja ogleda se u uvidu u stanje motoričkih sposobnosti deteta, identifikaciju talenata, praćenje nivoa pripremljenosti, identifikovanje prednosti i slabosti različitih karakteristika u okviru motoričkog prostora kao i otkrivanje latentnih sposobnosti koje mogu poslužiti u sportskom usmerenju i specijalizaciji u odnosu na određenu sportsku granu. 

Uloga roditelja

Posebno je značajno da i roditelji aktivno učestvuju u programu Bušido školice tako što će svojim primerom i bodrenjem ohrabriti dete i održati dobar kontakt sa trenerom. Ukoliko roditelji prepoznaju značaj fizičkog vežbanja, pola posla je obavljeno.

Pre nego što dete stupi u svet nekog od konkretnih sportova, važno je da razvije osnovne veštine, spretnost i fizičku spremnost. Bushido školica sporta namenjena je upravo tome!
 
Vidimo se u Dynamic-u :)

Maticne celije

Prenatalni test

Menjacnica

Kurs evra

Otkup zlata

Salon lepote

Univer

Selidbe Beograd

Burger Dubai