Bebi buć

AQUA JOY ZONA

 

Voleli biste da vaše dete od najmlađih dana navikne na boravak u vodi?

ŠKOLICA PLIVANJA ZA NAJMLAĐE – Koncept


BebiBuć je program koji se odvija u vodi, kreiran za bebe od 3 meseca do 4 godine. Program podrazumeva učešće roditelja i deteta.

Zašto je preporučljivo da deca od ranih dana borave u vodi?

Boravak u vodi i plivanje jačaju imunitet i uvećavaju plućni kapacitet. Takođe, prilikom boravka u vodi poboljšava se cirkulacija i jača srčani mišić. Zahvaljujući ovim programima, deca kasnije, kada stupe u predškolsku grupu plivanja, lako i spremno savladavaju zadatke.

TERMINI I CENE:

1+1 (roditelj + beba) 1200 rsd
2+1 (2 roditelja + beba) 1700 rsd
2+2 (2 roditelja + 2 bebe) 2000 rsd

Kako izgleda čas?

Tokom časa beba je u vodi sa majkom ili ocem. Pod vođstvom trenera, roditelj i dete prolaze kroz seriju jednostavnih vežbi zahvaljujući kojima se dete navikava na boravak u vodi. Tokom programa BebiBuć dete oseća spokoj i zadovoljstvo, a istovremeno razvija osećaj bliskosti i povezanosti sa roditeljem.

Čas traje 45 minuta.

Grupe u školi plivanja

Škola plivanja podeljena je na predškolsku i školsku grupu.
U predškolskoj grupi su deca od 4 do 6,5 godina,
a u školskoj grupi deca od 6,5 do 12 godina.

POČETNA GRUPA
škole plivanja

Ova grupa idealna je za decu koja nisu plivači. Usmerena je ka oslobađanju od straha od vode i ovladavanju osnovnim tehnikama – spuštanjem lica u vodu, pravilnim disanjem i održavanjem na vodi.

Trajanje časa:
30 minuta (predškolska) i 45 minuta (školska)

SREDNJA GRUPA
škole plivanja

U okviru ove grupe deca uče početne tehnike kraul, početne tehnike leđno, zaveslaj rukom sa daskom i pravilan rad nogu tokom plivanja.

Trajanje časa:
45 minuta

NAPREDNA GRUPA
škole plivanja

U predškolskoj naprednoj grupi uči se cela tehnika kraul, cela tehnika leđno, kao i početna tehnika delfin i prsno (tehnika zaveslaja nogom). U školskoj naprednoj grupi pored celih tehnika kraul i leđno, deca uče i cele tehnike delfin i prsno.

Trajanje časa:
45 minuta